El nostre equip

“Argus. Persona a la vigilància de la qual res no escapa (fent al·lusió al personatge mitològic Argos). Figura fantàstica representada per una cara d’home tota plena d’ulls.”

Argus Disseny és un empresa especialitzada en disseny gràfic i multimèdia i disseny de pàgines web que va començar la seva activitat l’any 2004. Actualment l’estudi s’ha diversificat oferint als seus clients també els serveis de disseny tèxtil, editorial o productes promocionals, a més d’intentar conèixer sempre les últimes novetats en aquests sectors.

EXPERIÈNCIA

Argus Disseny disposa d’una àmplia experiència i una elevada capacitat en disseny d’imatge corporativa i les aplicacions gràfiques que se’n deriven, així com també en el camp del disseny de webs i recursos multimèdia.

QUALITAT

Una empresa eficient i sèria, orientada al client, amb un tracte personalitzat i directe, oferint solucions de qualitat adaptades en cada cas en particular, agilitzant els processos i personalitzant els costos.

EQUIP

Lídia Crous

Lídia Crous

Àrea web i multimèdia: correu electrònic

Sílvia May

Sílvia May

Àrea gràfica: correu electrònic

Sandra Fuentes

Sandra Fuentes

Àrea administrativa: correu electrònic

Verified by MonsterInsights