Col·lecció de fulards de papallones per al Museo del Arte Mayor de la Seda

Descripció

Digitalització de les teles originals entregades pel client i creació de quatre fulards per a estampar en seda.

Detalls

Client Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia
Data 3.07.2015