Imatge gràfica d’Argus Disseny, SL

Descripció

Imatge gràfica del nostre estudi des de l’any 2004 fins al 2014. La lletra “g” simbolitza el número de sòcies de l’empresa (5) i una cara amb un ull ben obert vigilant (vegeu el significat d’Argus). Es buscava una imatge jove i fresca i alhora professional.

Detalls

Client Argus Disseny, SL
Data 24.02.2004