Junta Arbitral de Consum: redisseny del logotip i del distintiu i manual d’imatge corporativa

Descripció

Redisseny del logotip de la Junta Arbitral de Consum i també del distintiu segons la normativa del PIV i també segons el Reial Decret 231/2008. Elaboració del manual d’imatge corporativa.

Detalls

Client Agència Catalana del Consum – Generalitat de Catalunya
Data 10.10.2015

Verified by MonsterInsights