Nova imatge gràfica per Invitek

Descripció

El logotip d’Invitek va ser un redisseny de la marca per Automatización y Control Industrial (AyC) que tenia l’empresa, especialitzada a oferir les solucions de hardware i solucions d’enginyeria en informàtica industrial més avantguardistes per cobrir les necessitats dels seus clients de manera personalitzada i adaptada.

Es va aplicar també la nova imatge corporativa a tota la papereria i es va fer un petit manual d’aplicació gràfica.

Detalls

Client Invitek
Data Març 2012

Verified by MonsterInsights