Nova imatge corporativa d’Integral Pool

Descripció

Disseny del logotip per Integral Pool, advocats i economistes. Realització del llibre d’estil.

Detalls

Client Enric Rius
Data 14.04.2006

Verified by MonsterInsights