Nova imatge de grup Xpresa i de totes les submarques

Descripció

Redisseny del logotip per al grup Xpresa i disseny per a totes les submarques del grup.

Redisseny del manual corporatiu del grup Xpresa.

Detalls

Client Xpresa Corporation
Data 27.01.2015