Nova imatge gràfica 2d5 Arquitectura

Descripció

Nova imatge gràfica per a un estudi d’arquitectura. Es va desenvolupar també l’aplicació de la nova marca en papereria.

Detalls

Client 2d5 Arquitectes
Data 15.01.2005