Nova imatge gràfica d’Argus Disseny pel 10è aniversari

Descripció

Redisseny de la marca del nostre estudi. Aprofitant la celebració del 10è aniversari es va fer un plantejament nou de la imatge gràfica. Una de les principals idees era fer un logotip simple, clar i directe. Una de les característiques essencials ha estat convertir la marca a 3 tintes que teníem a una marca amb sols 1 tinta, així és una imatge corporativa que es pot aplicar en molts colors i de moltes maneres.

Els cercles amb línia manual que envolten la nova marca volen, a part de ressaltar-la, aportar connotacions de creativitat, traç i feminitat (volem recordar que som una empresa 100% femenina).

Tot i que en un principi vam començar amb un ventall d’opcions tipogràfiques força gran, per unanimitat, es va decidir fer les proves finals amb tipografies de la família de les Helvetiques Neue. Per nosaltres és una tipografia molt especial que ha marcat i segueix marcant molt en el món del disseny gràfic en general i en concret al nostre despatx.

Detalls

Client Argus Disseny, SL
Data 18.01.2014

Verified by MonsterInsights