Nova imatge gràfica de La Torna

Descripció

Disseny per al logotip de la Torna, associació no governamental independent que treballa per afavorir dinàmiques de transformació i millora dels àmbits humans i territorials en els quals intervé. Es va dissenyar també la papereria i la pàgina web.

Detalls

Client La Torna
Data 25.10.2007

Verified by MonsterInsights