Nova imatge gràfica per l’Associació d’Endoscopistes de Catalunya

Descripció

Creació d’una nova imatge gràfica per a l’Associació d’Endoscopistes de Catalunya. Es va realitzar, també, la papereria i un díptic promocional.

Detalls

Client ENDOCAT
Data 10.11.2005

Verified by MonsterInsights