Nova imatge gràfica Safrà

Descripció

Disseny del logotip del Safrà, associació del Marroc amb base a Tànger. Està formada per nombrosos professionals dels àmbits social, humanístic i tècnic, i s’encarrega, a més, d’executar les accions corresponents als projectes compresos pel Programa Catalunya Magrib, i de gestionar i dirigir el Liceu Catalunya Marroc.

Es va dissenyar també la papereria.

Detalls

Client Safrà
Data 25.11.2008