Nova marca per al Pla interdepartamental de salut pública (PINSAP) i distintius

Descripció

La salut està influenciada per nombrosos determinants, molts dels quals estan fora del sistema sanitari. Al mateix temps, mantenir un bon estat de salut de la població impulsa el desenvolupament i benestar de la societat. Per aquests motius, per millorar la salut de la població es necessita l’acció conjunta de tot el Govern, amb un enfocament de salut en totes les polítiques.

El Pla interdepartamental de salut pública (d’ara endavant, PINSAP) és la figura que s’estableix per tal de dur a terme les intervencions sobre els determinants de la salut de la població.

Des d’Argus Disseny, hem realitzat el disseny de la marca PINSAP així com el manual d’aplicació i també, les marques dels diversos distintius aplicables en diferents àmbits de la salut i el manual corresponent, així com altres aplicacions.

Detalls

Client Departament de Salut – Generalitat de Catalunya
Data 31.10.2014

Verified by MonsterInsights