Nova marca per al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Descripció

Disseny de la marca i del manual d’imatge gràfica juntament amb les aplicacions.

Detalls

Client Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió – Generalitat de Catalunya
Data 7.10.2015