Venda de proximitat: imatge gràfica i material

Descripció

La venda de proximitat és la venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia o bé com a resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que es fa en favor del consumidor o consumidora final, directament o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària, per part dels productors o agrupacions de productors agraris. La venda de proximitat inclou la venda directa i la venda en circuit curt. La venda proximitat s’identifica amb un logotip, que indica: – El decret que regula aquest tipus de venda – El nom de la Generalitat de Catalunya – La modalitat de venda: directa o en circuit curt El Decret 24/2013, de 8 de gener, regula  l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris. Hem dissenyat la imatge gràfica de la Venda de proximitat i també tots els materials que se’n deriven.

Detalls

Client Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació – Generalitat de Catalunya Data 17.04.2015