Imatge gràfica per a Molmatric

Imatge gràfica per a Molmatric

Imatge corporativa per a Molmatric

Descripció

Disseny de la imatge corporativa per a Molmatric. Disseny de la marca i la papereria. Disseny del manual d’imatge corporativa. Producció de les targetes i els sobres.

Detalls

Client Molmatric
Data 13.04.2018

Web Mas de Bel

Web Mas de Bel

Web Mas de Bel

Descripció

Disseny i maquetació de continguts de la web Mas de Bel. WordPress. Domini i hosting de la web.

Detalls

Client Mas de Bel
Data 19.07.2017

Verified by MonsterInsights