Nova imatge gràfica pels 37 governs territorials de Salut

Descripció

Disseny dels logotips per als 37 governs territorials de salut. Realització dels manuals d’imatge corporativa per cadascun dels governs territorials.

Detalls

Client Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió – Generalitat de Catalunya
Data 1.08.2015